לרגל כינונה של הממשלה ה-35 ,אנו גאות להציג את תכנית 100 ימים ראשונים:
"צועדות לשוויון מגדרי" – תכנית עבודה קונקרטית לממשלה, שאימוצה יביא לשיפור משמעותי במצבן ובמעמדן של נשים בחברה הישראלית ולקידום אמיתי של שוויון מגדרי וחברתי.

לקריאת התוכנית לחצו כאן.

נגישות