מאמרים של: Ravit

פרויקט ניטור עבודת הממשלה ה-34

מה עשו משרדי הממשלה ה-34 למען השוויון המגדרי? ומה נשאר לטיפול הממשלה ה-35? בעמוד זה תוכלו לקרוא את הפרויקט הנרחב

ניוזלטר: כל האמת בפנים

ניוזלטר: כל האמת בפנים

השבוע התפרסם מדד המגדר בנושא אי שוויון מגדרי בישראל 2020 של מכון ואן ליר. בכלל המדדים כגון ביטחון כלכלי ועוני, שוק העבודה,

ניוזלטר: בידנו אור

ניוזלטר: בידנו אור

השבוע נחשפנו שוב לחלקים מהתמונה הכוללת והמורכבת בישראל שמשאירה נשים מאחור. כך למשל על אף ההצהרות בדבר החשיבות במינוי נשים