שולחן בין מגזרי

עבודת ממשלה וחברה אזרחית בנוגע להשפעת המשבר על נשים

במסגרת עבודת הממשלה והחברה האזרחית להתמודדות עם האתגרים היחודיים של משבר הקורונה על נשים בחברה הישראלית, הוקם שולחן עגול בינמגזרי לעבודה מתואמת ופתרון בעיות שעולות בדיווחי הארגונים שמטפלים בסוגיות הנוגעות לנשים בזמן המשבר. 

את השולחן מובילה מצד החברה האזרחית מנכ"לית שדולת הנשים עו"ד דנה מיטב (לפניה הובילה אותו המנכ"לית היוצאת, מיכל גרא מרגליות) ומצד הממשלה איריס פלורנטין ממשרד הרווחה בסיוע ד״ר הילה טל-אביטן ממשרד ראש הממשלה.

עד כה, התקיימו תשעה דיונים עם נציגות משרדי הממשלה השונים ונציגות ארגוני הנשים. לקראת הדיונים נאספו עשרות צרכים בדיווחי החברה האזרחית בנושאים של נשים נפגעות אלימות, נפגעות תקיפה מינית, חד הוריות, תעסוקת נשים, נערות וצעירות ועוד. בדיון העלו נציגות החברה האזרחית את הבעיות וקיבלו מענה ישיר או בדיקה מחודשת על ידי נציגת המשרד הממשלתי. 

רק בעבודה מתואמת, משותפת ומקצועית נדרוש פתרונות ונוביל שינוי בסדרי עדיפויות ומדיניות מותאמת לצרכים של נשים, בעיקר מקבוצות מוחלשות, בזמן החירום הנוכחי.

נגישות