תודה רבה על תרומתך דרך עיגול לטובה!

בזכות א.נשים כמוך אנחנו יכולות להמשיך ולפעול למען נשים בישראל.

 

הידעת? 
ניתן לעגל לטובת השדולה ביותר מכרטיס אחד.

האם תרצי/ה לעגל בכרטיס נוסף?

נגישות