תודה רבה על תרומתך!

בזכות א.נשים כמוך אנחנו יכולות להמשיך ולפעול למען נשים בישראל.

 

במסגרת חברותנו ב'עיגול לטובה', ניתן לתרום גם את האגורות בחיובי האשראי לטובת שדולת הנשים.
כי כסף קטן עושה הבדל גדול!

האם תרצי/ה לעגל לטובת שדולת הנשים?

נגישות