לחצו לשיתוף

בג"צ המנכ"ליות – המדינה הודתה באשמה שחור על גבי לבן

ביום רביעי (28.6) נערך דיון בבג"צ בעתירה שלנו יחד עם נעמת, ופורום דבורה בנושא הפרת החובה לייצוג הולם במינוי מנכ"לים במשרדי הממשלה.
לאחר שמונו עד כה 31 מנכ"לים למשרדים השונים בממשלה הנוכחית. מתוך 35 משרדי ממשלה קיימים, מכהנות היום רק שתי נשים כמנכ"ליות משרד, וכל השאר גברים.

במסגרת העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד חגי קלעי וע"ד חיה ארז ממשרד קלעי רוזן, ובאמצעות עו"ד גלי זינגר, המשנה למנכ"לית ומנהלת המחלקה המשפטית בשדולה, ביקשנו מבית המשפט העליון להורות לממשלה לקיים את החוק, פשוט כך, ולמנות נשים למנכ"ליות במשרדי הממשלה, כמו גם למשרות אמון אחרות, באופן שיינתן להן ייצוג הולם, כנדרש על פי החוק. כן ביקשנו, לקבוע נהלים ברורים בסוגיית ייצוג ההולם במשרות האמון שיבטיחו שחובת ייצוג הולם הקבועה בחוק תקויים בפועל.

בשבוע שעבר השיבה המדינה לעתירה והודתה, שחור על גבי לבן, כי המצב הנוכחי של אי מינוי מנכ"ליות למשרדי הממשלה מעורר קושי רב ואינו מבטא ייצוג הולם לנשים. יחד עם זאת, למרבה התדהמה, לטענת המדינה, מדובר במשרות אמון ולכן, ועל אף שחובת הייצוג ההולם חלה על משרות אמון, אין להתערב באנשים אותם בוחרים השרים והשרות. לקרוא ולא להאמין.
בית המשפט הפנה שאלות קשות למדינה בנוגע להפרת חובת הייצוג ההולם, ונתן צו על תנאי המחייב את המדינה להסביר מדוע לא תקבע הנחיות להבטחת ייצוג הולם לנשים גם במשרות אמון, ומדוע לא יחולו הנחיות אלה כבר עכשיו על המשרות שטרם אוישו. על המדינה להגיש את תשובתה תוך 60 יום.

זאת החלטה חשובה, שיש לקוות שתביא לשינוי בפועל בייצוג של נשים בשירות הציבורי, ותיתן גם להן מקום ליד שולחן קבלת ההחלטות. אנחנו נמשיך להילחם למען ייצוג שוויוני לנשים, כדי להבטיח כי בכל מקום בו מתקבלות החלטות, יהיה ל51% מהאוכלוסייה קול. אנו נמשיך לעדכן על התפתחות העתירה.

 

הקו הפתוח בשבילכן

הקו הפתוח לזכויות נשים בעבודה
הקו הפתוח לנשים מהמגזר החרדי
الخط المفتوح لحقوق النساء في العمل باللغة العربية
ለአማርኛ ቋንቋ 3 ቁጥር ይጫኑ
በሠራተኛ ሕግ ውስጥ የሕግ ምክር
Нажмите номер 4
прав женщин на работе
נגישות