שוק תעסוקה פמיניסטי

מטרת פרויקט "שוק תעסוקה פמיניסטי" היא שינוי שוק התעסוקה בישראל, כך שכל אזרח ואזרחית יזכו לשוויון הזדמנויות מלא בנגישות לעבודה, בקבלה לעבודה, במקומות העבודה ובפרישה מעבודה. הפרויקט שם לו למטרה לייצר ולקדם הסדרי תעסוקה אשר יאפשרו, בצורה מבנית, הורות פעילה לשני המגדרים.

בשנים האחרונות, יותר ויותר נשים השתלבו בשוק העבודה, והפערים בשיעור ההשתתפות בין גברים לנשים הצטמצמו משמעותית. למרות זאת, הפערים המגדריים בכל הנוגע למשק הבית – הטיפול בילדים ותחזוקת הבית, לא השתנו בהתאם. אי השוויון בבית גורר כמעט בהכרח אי שוויון בתעסוקה – בקידום, במעמד ובשכר, שכן נשים הן אלה אשר משלמות מחיר בחייהן המקצועיים על מנת להתפנות לטיפול בבית ובילדים. 

בבסיס הפרויקט "שוק עבודה פמיניסטי" עומד הרעיון שהסדרי העבודה במשק צריכים לאפשר הן לנשים והן לגברים חיי משפחה פעילים, בנוסף לעבודה במשרה מלאה. הפרויקט מבוסס על התפיסה כי פמיניזם אמיתי – כזה שגורס שנשים וגברים זכאים לשוויון הזדמנויות – ישפר את מצבם של כלל הפרטים בחברה, נשים וגברים כאחד.

עוד על שוק תעסוקה פמיניסטי

דילוג לתוכן