זיגזג לבן סגול

מטרת פרויקט "שוק תעסוקה פמיניסטי" היא שינוי שוק התעסוקה בישראל, כך שכל אזרח ואזרחית יזכו לשוויון הזדמנויות מלא בנגישות לעבודה, בקבלה לעבודה, במקומות העבודה ובפרישה מעבודה.

הפרויקט שם לו למטרה לייצר ולקדם הסדרי תעסוקה אשר יאפשרו, בצורה מבנית, הורות פעילה לשני המגדרים.

בבסיס הפרויקט "שוק עבודה פמיניסטי" עומד הרעיון שהסדרי העבודה במשק צריכים לאפשר הן לנשים והן לגברים חיי משפחה פעילים, בנוסף לעבודה במשרה מלאה. הפרויקט מבוסס על התפיסה כי פמיניזם אמיתי – כזה שגורס שנשים וגברים זכאים לשוויון הזדמנויות – ישפר את מצבם של כלל הפרטים בחברה, נשים וגברים כאחד.

שוק תעסוקה פמניסטי
נגישות