אנחנו נמצאות בתקופה קשה ומורכבת. המציאות משתנה מדי יום וכולנו בחרדות וחוסר ודאות.

במקביל עולות גם שאלות של איך ממשיכים בשגרת חיים?

איך זה משפיע על הזכויות שלנו?

חשוב להכיר את הזכויות שלכן

טרם יצאו הנחיות מעודכנות וההנחיות שיפורסמו בהמשך הן המחייבות.

המידע המובא כאן מסתמך על הנחיות מתקופות חירום קודמות.

תשלום שכר והיעדרות מהעבודה

הכללים המחייבים ייקבעו בתום המלחמה.

הכלל במקרים קודמים היה שאם נעדרת מהעבודה בשל הנחיות כוחות הביטחון שלא להגיע למקום העבודה,

את זכאית לשכר. המעסיק מחויב לשלם לך שכר והוא יקבל פיצוי כפי שיקבע בעתיד.

 

אם מקום העבודה שלך לא בטווח סכנה ע"פ ההנחיות, עלייך להגיע לעבודה. אם לא תגיעי, כנראה שלא תהיי זכאית לשכר בימים אלה.

פיטורים

חל איסור לפטר אותך אם נאלצת להיעדר מהעבודה בשל הוראות כוחות הביטחון. במקרה ומקום העבודה לא ממוגן והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו, פיטורי עובדים.ות בשל אי הגעתם למקום עבודה לא ממוגן, לא יהיו תקפים.

פיטורים במהלך שירות מילואים

חל איסור לפטר עובד.ת שקיבל.ה צו 8 ונקרא.ה לשירות מילואים במהלך השירות וזאת עד לתקופה של 30 יום לאחר הקריאה למילואים.

פיטורי הורים

חל איסור לפטר אותך אם נעדרת מעבודתך לצורך השגחה על ילדך מתחת לגיל 14 או ילד בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21, עקב סגירת מוסד החינוך בו לומד הילד.

הוראה זו חלה אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית, את.ה ההורה העצמאי של הילד, או שבן/בת הזוג אינם יכולים להשגיח על הילד, וזאת אלא אם יש אפשרות להשגחה על הילד במקום העבודה.

עבודה מרחוק

המעסיק יכול לבקש מהעובדים.ות שברשותו לעבוד מרחוק והדבר נתון לשיקול דעתו, בתנאי ולא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החל על המעסיק.

ומה אם אני רוצה לעבוד מהבית?

על המעסיק לשקול בתום לב ובאופן ענייני את בקשתך לעבוד מהבית בשל הנסיבות בקיימות.

בן או בת הזוג נקראו למילואים?

את.ה זכאי.ת להיעדר שעה ביום ללא ניכוי מהשכר, בהתקיים כל התנאים הבאים:

חופשה כפויה בתשלום

מעסיק יכול להוציא אותך לחופשה של עד 6 ימים, ללא צורך בהסכמתך, וללא הודעה מוקדמת.

חופשה של 7 ימים רצופים ומעלה מחייבת את המעסיק לתת לך התראה בכתב של 14 ימים מראש.

חופשה ללא תשלום

הוצאה לחל”ת מצריכה את הסכמתך.

עובדת בהריון

גם בתקופת מלחמה, הזכויות שלך נשמרות.

פיטורים

אם את עובדת באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק 6 חודשים ומעלה, אסור למעסיק לפטר אותך בלי לקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.

חל”ת

אם את עובדת באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק 6 חודשים ומעלה, אסור למעסיק להוציא אותך לחופשה ללא תשלום ללא קבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, במשרד העבודה.

הקו הפתוח של שדולת הנשים

זמין עבורכן גם עכשיו

לכל שאלה, התייעצות, לכל מקרה בו הרגשתן שנעשה לכן עוול.

מתפללות לימים שקטים יותר,

צוות השדולה

*האמור מהווה מידע כללי ואינו ייעוץ משפטי

נגישות