מאבק בהדרת נשים

פרסמו בעירך אירוע בהפרדה מגדרית? מנעו ממך השתתפות בגלל שאת אישה? ביקשו ממך להתלבש בצניעות?את חיילת וביקשו ממך לצאת מחדר האוכל, לא לשיר או להתלבש בצורה מסויימת בגלל התחשבות באוכלוסיה אחרת? - זו הדרת נשים! ויש מה לעשות עם זה. פני אלינו לטלפון: 03-6120000 או במייל: mishpatit@iwn.org.il

צה"ל

צה"ל הוא המוסד המדינתי הגדול והמשפיע ביותר על החברה הישראלית, ובו מתקיים ביתר שאת מאבק כוחות בין מי שגורסים שנשים יכולות וצריכות להיות בכל מקום וללא שום הגבלה, לבין מי שרואים בנשים גורם בעייתי שמפריע לגברים דתיים לקחת חלק מרכזי בצבא. שדולת הנשים מטפלת בפניות של חיילות והוריהן לגבי אפליה שהן חוות בשדל פקודת השירות המשדותף או יישום מחמיר שלה.   


המרחב ציבורי

רשויות מקומיות שמאפשרות הפרדה מגדרית והדרת נשים בשטחן ובאירועים הציבוריים שלהן עוברות על החוק, קופות חולים או מוסדות ממשלתיים אחרים שמורים על לבוש צנוע או מונעים שירת נשים עוברים על החוק. שדולת הנשים מפעילה קו חם כדי לטפל בכל הפניות הללו וגם לפנות את הגורמים הרלוונטיים ואף לעתור נגד מי שמוכנים לוותר על זכויותיהן של נשים לטובת התחשבות לכאורה בקהילות אחרות. 

נגישות