קידום מדיניות וחקיקה

מחלקת המדיניות והחקיקה של השדולה נוטלת חלק פעיל בעבודת החקיקה של הכנסת על ועדותיה השונות, בכל עניין הנוגע למעמד האישה והשוויון המגדרי בישראל. פעילות זו נעשית באמצעות ייזום וקידום הצעות חוק, מתן חוות דעת מקצועיות לחברות וחברי הכנסת בוועדות ומחוצה להן, הגשת חוות דעת בנושאים העומדים לדיון בועדות ציבוריות והשתתפות בישיבות ועדות הכנסת. כמו כן, שדולת הנשים פועלת אל מול כל רשויות המדינה מרמת השרים ועד לעובדי הרשויות המקומיות, על מנת לדאוג שהחוקים והזכויות הקיימים בתחום מעמד האישה והשוויון המגדרי נאכפים ומיושמים כנדרש, והיכן שמתעורר צורך לשנות נהלים – להצביע על כך בפני הרשויות ולדרוש את השינוי הראוי.

 

נגישות