ייצוג משפטי

פיטרו אותך בעת טיפולי פוריות? פגעו במשרה שלך בהיריון? לא החזירו אותך לעבודה לאחר חופשת לידה? הטרידו אותך מינית בעבודה? משלמים לחבר שלך לעבודה, שכר גבוה משלך?
את יכולה לתבוע את זכויותייך בבית הדין האזורי לעבודה, ולקבל פיצוי על העוול שנגרם לך!
פני אלינו ואנו נסייע לך לממש את זכוייותיך, ולקבל את המגיע לך.
במסגרת מערך האכיפה של שדולת הנשים אנו מעניקות ייצוג משפטי בבתי הדין לעבודה, בתיקים מתאימים, בשכר טרחה מופחת באופן משמעותי. הייצוג המשפטי ניתן על-ידי עורכות דין מובילות בתחום של זכויות נשים בעבודה, בליווי עורכות הדין של השדולה.
במסגרת התיקים המתנהלים במערך האכיפה של השדולה, סייענו לנשים רבות לעמוד על זכויותיהן ולקבל פיצוייים משמעותיים בגין העוול שנעשה להן, וקבענו גם תקדימים חשובים בסוגיות של פיטורי נשים בהריון, אפליה בעת קבלה לעבודה, נושאי שכר שווה, ועוד.

נגישות