מגיע לנו מרחב ציבורי שווה לנשים.
מגיע לנו שוק עבודה יותר הוגן ואנושי.
מגיע לנו מרחבים מוגנים – בתעסוקה, ברחוב ובבית.
מגיע לנו הקצאה שווה של תקציבים.
מגיע לילדות והילדים שלנו חינוך לשוויון מגדרי.
מגיע לנו שיתייחסו לצרכים שלנו. 
מגיע לנו שוויון.
מגיע לנו כנסת וממשלה מתפקדת. 
לכו להצביע.
 
נגישות