שירותי הביטוח הלאומי ליולדת

דמי לידה

• את טופס התביעה ניתן למסור בסמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער

• גובה דמי הלידה מוגבל לסכום ההכנסה המקסימאלית לתשלום דמי ביטוח כפי שהיה בחודש שקדם ליום הפסקת עבודת היולדת – גמלת דמי לידה מקסימאלית ליום היא 1432.33 ₪

• יולדת אשר שולמו בעדה דמי ביטוח 10 חודשים מתוך 14 חודשים שלפני יום הפסקת עבודתה, זכאית לדמי לידה עבור 14 שבועות

במידה ושולמו בעדה דמי ביטוח עבור 6 חודשים מתוך 14 חודשים ישולמו ליולדת מחצית מדמי הלידה

 

• דמי לידה לגבר: גבר אשר לקח חופשת לידה לאחר שחלפו 6 שבועות מהלידה, למשך 21 ימים לפחות – זכאי לדמי לידה. קבלת דמי הלידה מותנים בכך שבני הזוג עומדים בתנאים לקבלת דמי לידה ובכך שהאב לא עבד בתקופה זו.

 

מענק לידה

יולדת אשר ילדה בבית חולים או אושפזה בבית חולים מיד לאחר הלידה זכאית למענק לידה במידה והיא:

1. תושב/ת ישראל, או אשת תושב ישראל, או

2. עובדת בישראל, או שבן זוגה עובד ומועסק בישראל 6 חודשים רצופים לפחות הסמוכים ללידה, גם במידה ואינם תושבי ישראל – זאת בלבד שהלידה הייתה בישראל

• מענק הלידה משולם ליולדת תוך חודש מיום הלידה לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים

• גובה המענק תלוי במספר הילדים שנולדו.

מענק אשפוז

מענק אשפוז הנו תשלום של המוסד לביטוח לאומי עבור הוצאות אשפוז, אשר משולם לבית החולים או למוסד הרפואי בו היולדת אושפזה. אזרחית ישראל שילדה בחו"ל יכולה להגיש תביעה לקבלת מענק האשפוז בצירוף קבלות, אם היא בעצמה נשאה בהוצאות הלידה.

אין במידע המפורט לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בחינם ניתן לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים
במייל adv@iwn.org.il  או בטלפון  03-6120000

נגישות