לאחר שבית המשפט קבע בעתירה קודמת שהוגשה, שהקריטריונים שהעיריה קבעה מפלים נשים, החליטה העיריה לקבוע מבחני תמיכה חדשים לשנת 2021. במסגרת זו, החליטה העיריה על מגבלה חדשה: תמיכת העיריה בקבוצה לא תעלה על 25% מעלות הפעילות הנתמכת של הקבוצה בשנה שחלפה, כאשר כל סכום שחורג מעבר ל- 25% יועבר לקבוצות האחרות בעיר.

בקבוצות הנשים תמיכה העירונית מהווה חלק נכבד מכלל התקציב של הקבוצה. בניגוד לקבוצות הגברים שנהנות מתקציבים ממקורות מגוונים כמו: הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים, כספים המגיעים מהסכמי חסות, פרסום ושידור המשחקים או ממקורות חיצוניים נוספים, קבוצות הנשים נאלצות להסתפק בעיקר, ואולי אפילו רק, בתקציב העירוני ובתמיכה ממשלתית, אם הן בכלל זכאיות לה. 

על כן, ברור כי מדובר בהגבלה שמפלה נשים באופן מובהק ובוטה, מבדלת אותן ופוגעת רק בהן, באופן שלעתים אף יכול להוות מכת מוות עבורן, ולספורט הנשים בכלל. הפגיעה בקבוצות הנשים הולכת וגדלה עם השנים, כאשר מדי שנה, ההגבלה נגזרת מתקציב הקבוצה בשנה שחלפה, ומאחר והתקציב הכולל יקטן כתוצאה מההגבלה העירונית, הרי שבשנה שלאחר מכן, התקציב העירוני יקטן עוד יותר, וחוזר חלילה, עד לחיסולן של קבוצות הנשים, בהיעדר תקציב.

לקריאת עמדתנו המלאה >>

נגישות