ביום שני, ה-09.11.20, ידון בג"ץ בעתירותיהן של מיקה קליגר, מור לידאני, גלי נשרי ועמר סריה שצפויות להתגייס לצה"ל בקרוב, ושל ה', שנשרה מקורס טיס לאחר שנה, המבקשות מבית המשפט לפתוח בפניהן את האפשרות לשרת ביחידות המובחרות בצה"ל, אפשרות שסגורה בפני נשים כיום.

בדיוק היום, לפני 25 שנים, התערב בג"ץ ופתח בפני נשים את השמים ואת האפשרות לשרת בצה"ל כטייסות, בשם עקרון השוויון. בעקבות הפסיקה גם תוקן החוק. למרות זאת, גם כיום, עדיין תפקידים רבים, ובכללם תפקידי הלחימה ביחידות המובחרות, סגורים בפני הנשים, באופן קטיגורי, רק בשל היותן נשים.

ביום חמישי האחרון הגשנו, יחד עם נעמת, בקשה להצטרף לדיון במעמד של ידיד בית משפט. הבהרנו כי הגיעה העת, בשנת 2020, שהשירות הצבאי ייעשה בהתאם לכישורים וליכולות, ולא לפי מין, כפי שקובע החוק, כפי שקבע בג"ץ אליס מילר לפני 25 שנים, וכפי שקבעה ועדת שגב שמינה צה"ל עוד בשנת 2007. אין מקום כעת לעוד ועדה. מה שצריך הוא להתחיל ליישם ולפתוח את כל התפקידים בצה"ל בפני נשים, על בסיס יכולות וכישורים ולא על פי מין.

לבקשת ידיד בית המשפט >>

נגישות