לאחרונה פנינו במכתב ליו"ר לשכת עורכי הדין, עוה"ד אבי חימי, ובו העלנו את הצורך שהלשכה תגבש ותפרסם נהלים לייצוג שוויוני של נשים בכנסים ואירועים מטעמה. אנחנו נתקלות לא פעם בכנסים ביוזמת הלשכה שבהם הייצוג הנשי לוקה בחסר.  הדבר חמור ביותר כשמדובר בנושאים שבהם הנשים הן הנפגעות העיקריות (כמו עגינות וסרבנות גט). לכן הבהרנו את הדחיפות לגיבוש והפצת נהלים והנחיות שעל פיהם יפעלו כל מחוזות הלשכה שיחייבו השתתפות הולמת ושוויונית של נשים באירועים וכנסים מטעם לשכת עורכי הדין.

לקריאת המכתב >>

נגישות