לחצו לשיתוף

גילוי דעת – אלה אלקלעי, יו"ר שדולת הנשים בישראל

אנחנו מצויים בימים היסטוריים, מאתגרים ומעצבים. ימים שיכריעו אם ישראל תהיה דמוקרטיה ליברלית, מכבדת זכויות נשים ומיעוטים, או שמא תאבד צביון זה ותהפוך חלילה לדמוקרטיה טוטליטרית, שמרנית ודתית. אנו חיות בתקופה בה נחשפו מגוון כשלים במבנה ואיתנות הדמוקרטיה הישראלית שחשוב שנבין, נבחן ונתקן.

אחת הזירות שעלתה לתודעה הציבורית בימים אלו היא לשכת עורכי הדין. מזירה חשובה לאנשי ונשות המקצוע היא הפכה להיות זירה החשובה לכולנו עקב השפעתה על הועדה למינוי שופטות ושופטים. לקראת הבחירות ללשכה המתקיימות ב-20 ביוני, הפכה לשכת עורכי הדין לזירה במאבק על צביונה של מדינת ישראל. גם בימים כתיקונם חשוב שלשכת עורכי הדין תנוהל ותתנהל על פי אמות מידה המשקפות את חשיבות המקצוע והשפעתו על חיינו. בימים אלו, בהם חברו אנשים העומדים למשפט לקבוצות בעלות אינטרס משותף להכפיף את מערכת המשפט לממשלה, ניהול תקין של הלשכה ועצמאותה חשובה שבעתיים. לשכת עורכי הדין חייבת להיות זירה בה העומדים והעומדות בראשה ישמרו על טוהר המקצוע אבל גם על ערכי מגילת העצמאות.

למועצת הלשכה ולעומד בראשה קיימת השפעה משמעותית על זהותם של שני נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים. נוצר מצב בו שליטה על מועצת לשכת עורכי הדין יכולה להטות את הועדה למינוי שופטים ולמנוע את עצמאות מערכת המשפט ומקצועיותה.
נזכיר כי הוועדה למינוי שופטים ושופטות מורכבת באופן המנסה להבטיח את עצמאות בתי המשפט ואת מקצועיותם. הרכב הועדה נועד להבטיח העדר שליטה של פוליטיקאים בכלל, ושל הקואליציה בפרט. לצד זאת קולות השופטים ועורכי הדין מוסיפים לוועדה שיקולים פרופסיונליים ובימים כתיקונים, אי תלות פוליטית. ביזור ההרכב מבטיח כי כל מינוי יתקבל בהסכמה רחבה. כיום יש צורך בהסכמה של שבעה מתוך תשעת חברי הוועדה כדי למנות שופטים לבית המשפט העליון. המנגנון הזה בוודאי עדיף על האלטרנטיבה המוצעת בימים אלו לפיה הממשלה תקבע את הרכב היושבים והיושבות בוועדה ודה פאקטו תמנה שופטים מטעמה.
בהינתן הליך הבחירות המתנהל כיום על ראשות לשכת עורכי הדין והרכב המועצה, המאבק שהתחיל בכנסת כחקיקה לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים יכול להסתיים בבחירות ללשכת עורכי הדין, באופן שמינוי השופטים יוכרע ללא צורך בחקיקה. במילים אחרות, ישנה חשיבות עליונה שהעומדים בראש לשכת עורכי הדין והרכב המועצה, יהיו כאלה שערכי מגילת העצמאות, שוויון, ובכלל זה שוויון בין המינים, ועקרון הפרדת הרשויות, עומדים נר לרגליהם.
כל אלה הופכים את הבחירות שיתקיימו ב-20/6 לדרמטיות במיוחד. שדולת הנשים, שרואה בהפיכה המשפטית המובלת על ידי הממשלה בחודשים האחרונים סכנה משמעותית למעמדן וזכויותיהן של הנשים בישראל- קוראת לעורכות ועורכי הדין החברים בלשכה, להצביע לרשימה המבטאת את הערכים הליברליים, את השוויון ואת ההגנה על עצמאות בתי המשפט ומתחייבת לשמור על בג"צ.

קרדיט תמונה: אורי נמליך

הקו הפתוח בשבילכן

הקו הפתוח לזכויות נשים בעבודה
הקו הפתוח לנשים מהמגזר החרדי
الخط المفتوح لحقوق النساء في العمل باللغة العربية
ለአማርኛ ቋንቋ 3 ቁጥር ይጫኑ
በሠራተኛ ሕግ ውስጥ የሕግ ምክር
Нажмите номер 4
прав женщин на работе

חדש באתר שדולת הנשים:

נגישות