לקריאת הדו"ח >>במציאות שבה הפער המגדרי בין נשים וגברים טרם נסגר בכלל תחומי החיים, מצב משבר עלול להקצין את אי השוויון ולהשפיע באופן לא פרופורציונלי על נשים. כך כבר קרה בעבר במשבר הכלכלי העולמי של שנת 2008 ובמשברים הבריאותיים שנוצרו בעקבות האבולה והזיקה. המסמך להלן מתאר את הלקחים שהופקו בהיבט המגדרי ממשברים אלה ומסקנות ראשוניות שהחלו להתפרסם ממשבר הקורונה הנוכחי, ומזהיר כי התמקדות צרה במישור הבריאותי-כלכלי הדחוף בלבד, מבלי להידרש למכלול ההשפעות המגדריות הנלוות למשבר – חוסר ייצוג לנשים במוקדי קבלת ההחלטות שמשמעו שצרכיהן אינם נשמעים ונענים, אבטלה גבוהה יותר לנשים שעשויה ללמד על איבוד מקומות עבודה גדול יותר ולהוביל לתלות גדולה יותר ברשת הביטחון הסוציאלי, נטל טיפול בילדים ובמבוגרים כבד יותר בשל סגירת מוסדות חינוך וטיפול שבתורו משפיע וישפיע על אפשרויות תעסוקה ופרנסה של נשים, ואלימות מינית ומגדרית גואה – עלולה להעמיד בסכנה את ההישגים שכבר השיגה ישראל לקידום של נשים. אלא שיותר מכך, ללא מחצית מהאוכלוסייה שלה, ישראל לא תוכל להיחלץ מהמשבר ושוויון מגדרי צריך להיות כלי מרכזי בהתמודדות עמו כדי שהיא תצא ממנו חזקה וחסינה. המסמך להלן מציע שורה של צעדים, וזאת בין היתר בהתבסס על עבודתם של ארגונים בינלאומיים, להטמעת חשיבה מגדרית בכלל פעולות המדינה בניהול המשבר ובתכנית השיקום לאחריו.

לקריאת הדו"ח המלא >>

נגישות