דו"ח שדולת הנשים בנושא פקודת השירות המשותף והדרת חיילות בצה"ל

בחודש יולי 2018 יצא דו"ח שדולת הנשים "את מי זה משרת: פקודת השירות המשותף והדרת חיילות בצה"ל"

הדו"ח מנתח, לראשונה, את הגלגולים השונים שעברה פקודת השירות המשותף, ואת האופן שבו עד היום היא אינה מיושמת במלואה ואינה נאכפת כראוי בשטח.

הדו"ח כולל שלל עדויות של חיילות וחיילים, אשר פנו לקו החם לחיילות של השדולה, וסיפרו על מקרים שקרו להם. הפניות, וניתוח שלהן הניב חלוקה לשתי קטגוריות עיקריות של הדרת חיילות בצה"ל. הראשונה היא ריקון תפקידים מתוכן, והשנייה היא אכיפת כללי צניעות אשר אינם קיימים בפקודות.

בנוסף, מאגד הדו"ח אמירות קיצוניות של רבנים שונים, אשר מטיפים נגד גיוס נשים בכלל וגיוס נשים למקצועות הקרביים בפרט.

לבסוף, מביא הדו"ח המלצות ליישום מדיניות בצה"ל אשר תמנע דחיקת רגלי החיילות משירות משמעותי ותצמצם בפועל את המרחק בין נוסח פקודת השירות המשותף ליישומה בשטח.

נגישות