משבר הקורונה פגע בתעסוקה של נשים בצורה קשה: יותר נשים הושבתו מגברים, במיוחד ברמות השכר הנמוכות ובקרב נשים חרדיות וערביות, ומסתמנת מגמה מדאיגה ומסוכנת של מאות בקשות לפיטורי נשים בתקופות מוגנות. במסגרת הליך שיתוף הציבור שהוביל משרד האוצר על חלוקת התקציב שהוקצה להשבת עובדים ועובדות לשוק התעסוקה, פנינו במטרה להאיר סוגיות הנוגעות להגנה על נשים ושוויון מגדרי והצענו מגוון צעדים כגון לבנייה ויישום של מערך תמריצים לתעסוקת נשים במגזרהפרטי, תכנית לאומית להסברה ויידוע מעסיקים ועובדות לגביזכויות בתקופות מוגנות, וסיוע וחיזוק יזמות נשים ועצמאיות.

לקריאת המכתב >>

נגישות