זכויות נשים בעת פיטורים מהעבודה

שימוע

מעסיק מחויב לקיים שימוע טרם פיטוריה של עובדת, בו יוצגו בפניה נימוקים בגינם מעוניין המעסיק לפטרה, ותינתן לעובדת הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתה – עובדת רשאית להזמין לשימוע נציג מטעמה (עו"ד, נציג ועד עובדים, בן משפחה וכד')

במידה והשימוע נקבע בנוהל לא תקין, מומלץ לפנות בכתב אל המעסיק בבקשה לדחות את מועד השימוע.

הודעה מוקדמת

כל עובדת ועובד זכאים לתקופת הודעה מוקדמת לפני פיטורים, אשר נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה. 

 

עובדת חודשית: 

1. בעלת ותק של שנת עבודה אחת ואילך זכאית להודעה מוקדמת של חודש ימים

2. בעלת ותק של פחות משנת עבודה זכאית ליום הודעה מוקדמת בעד כל אחת מששת חודשי העבודה  הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף עד למקסימום של שלושה שבועות

 

עובדת יומית:

1. עובדת בעל ותק של עד שנה זכאית ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה

2. במהלך שנת העבודה השנייה תהיה זכאית עובדת לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה

3. בשנת העבודה השלישית תהיה העובדת זכאית ל-21 יום בתוספת יום בגין כל שני חודשי עבודה

4. עובדת בעלת ותק של 3 שנים ואילך זכאית להודעה מוקדמת של חודש ימים

פיצויי פיטורין

עובדת שפוטרה לאחר שעבדה לפחות שנה אצל מעסיק, תהיה זכאית לפיצויי פיטורין בגובה שכרה החודשי כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק. 

פיטורין שבוצעו בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה ייחשבו כפיטורין שנעשו במטרה להימנע מחובת תשלום הפיצויים. במקרה זה, עובדת תהיה זכאית לפיצויי פיטורין, במידה ולא יצליח המעביד להוכיח כי הפיטורין נעשו מתוך כוונה אחרת. 

אין במידע המפורט לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בחינם ניתן לפנות לקו הפתוח של שדולת הנשים
במייל adv@iwn.org.il  או בטלפון  03-6120000

נגישות