לחצו לשיתוף

המדינה מדברת על חשיבות שילוב החרדים בשוק התעסוקה, אך הותירה את הנשים החרדיות שכבר השתלבו בו ללא כל הגנה על זכויותיהן הבסיסיות ביותר

דו״ח חדש של שדולת הנשים בישראל, המסכם את שנת פעילותו הראשונה של הקו הפתוח לנשים חרדיות, המספק סיוע וייעוץ משפטי חינם בנושאי זכויות סוציאליות וזכויות נשים בעבודה, חושף את מימדי הפגיעה והניצול הבלתי נתפסים שסופגות החרדיות בשוק העבודה – גם במקומות עבודה שאמורים להיות תחת פיקוח הממשלה: ז׳ עבדה במשך שנה במוסד חינוכי חרדי – ולא קיבלה שכר; א׳ פוטרה ולא קיבלה את מלוא סכום הפיצויים שהגיע לה; מ׳ התחילה לעבוד כסייעת בישיבה, אך כשהודיעה למעסיק שהיא בהריון היא פוטרה בו במקום ונשלחה לביתה.

 

הדו״ח, שמסכם כ-900 פניות שהגיעו לקו במהלך השנה החולפת (בהשוואה: סך כל הפניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ב-2017 – של גברים ונשים כאחד, בשלל נושאים – הסתכם בכ-760 מקרים), חושף נתונים רבים על תעסוקתן של נשים חרדיות: כשני שליש מהפונות משתכרות עד 5,000 ש״ח בחודש, כשרבע מכלל הפונות משתכרות עד 3,000 ש״ח בלבד. מרבית הפניות בקו עוסקות בסוגיות בסיסיות כמו אי תשלום שכר, אי תשלום פנסיה, אי תשלום פיצויי פיטורין ועוד. פחות מרבע מהפניות עסקו בסוגיות מגדריות.

 

הדו״ח מכיל גם המלצות מדיניות של שדולת הנשים למיגור ניצולן של הנשים החרדיות בשוק העבודה:

  1. ייזום קמפיין ייעודי להגברת המודעות לזכויות בדיני עבודה בקרב מעסיקים ועובדות בחברה החרדית.
  2. יצירת קשר בין גורמי האכיפה וההסדרה הרלוונטיים של המדינה, לבין מנהיגים ומנהיגות בחברה החרדית, והעמקת ההיכרות עם דיני העבודה והמחויבות לשמירה עליהם בקרב אוכלוסייה זו. זאת על מנת למנוע מקרים של הפרת החוק הנובעת מאי ידיעתו ועל מנת לחזק את הזיקה ואת האפשרות של עובדות חרדיות לפעול לאכיפת זכויותיהן באמצעות מוסדות אלו.
  3. החלת מבצע אכיפה נרחב של המדינה במקומות עבודה המעסיקים שיעורים גבוהים של נשים חרדיות, בדגש על אכיפת זכויות מגן כגון הפרשות לביטוח פנסיוני, תשלום דמי הבראה וכו'.
  4. החלת תכנית לאומית לשיפור איכות התעסוקה של נשים חרדיות, וקביעת יעדים איכותניים ומספריים הנוגעים לשכר, להכשרה, להיקפי משרה ולמעמד בשוק העבודה. זאת בנוסף ליעדי התעסוקה הקיימים המתייחסים בעיקר להרחבת שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, בדגש על השתתפות הגברים החרדים.

קידום העסקה ישירה של עובדות הוראה מהחברה החרדית במסגרת משרד החינוך. זאת, על מנת לצמצם את שיעור הנשים המועסקות בעמותות ובגורמים שלישיים אחרים באופן החושף אותן להפרת זכויות שיטתית.

הקו הפתוח בשבילכן

הקו הפתוח לזכויות נשים בעבודה
הקו הפתוח לנשים מהמגזר החרדי
الخط المفتوح لحقوق النساء في العمل باللغة العربية
ለአማርኛ ቋንቋ 3 ቁጥር ይጫኑ
በሠራተኛ ሕግ ውስጥ የሕግ ምክር
Нажмите номер 4
прав женщин на работе
נגישות