בעוד יומיים, יצויין בישראל יום המשפחה. בעולם, נהוג לציין את מה שהיה יום האם ושונה ליום המשפחה בתחילת מאי, אבל בישראל יום המשפחה נקבע ביום פטירתה של הנרייטה סאלד, שהקימה את נשות הדסה, ב-ל' שבט. זה יום שמוקדש לציון המשפחתיות, וזה זמן טוב לציין שמצבה של המשפחה הישראלית נמצא בכי רע. שיעור הילודה בישראל הוא הגבוה בעולם המערבי, אבל ישראל גם "מצטיינת" בפער בין הנורמות בשוק התעסוקה, ובין הזמנים הקבועים במערכת החינוך. הפער הזה מבשל את המשפחה הישראלית בסיר לחץ, ובמיוחד את האימהות, שהן עדיין המטפלות העיקריות ברוב המקרים, ונדרשות לג'נגל בין העבודה לטיפול בילדות ובילדים. יש צעדים מוכחים שאנחנו מקדמות בשדולת הנשים לצמצום הקונפליקט הזה, ותמרוץ הורות פעילה לשני ההורים: חופשת לידה לאבות, אחריות המדינה על מעונות היום, יום לימודים ארוך וקיצור שבוע העבודה. בשבוע הבא נלך כולנו להצביע בפעם השלישית בתוך שנה, כשמרבית המפלגות בוחרות לא להשמיע קול באחד הנושאים שהכי משפיעים על היום-יום של כולנו.

יום משפחה שמח! 

להמשך קריאה…

נגישות