במסגרת התכנית הכלכלית הגשנו הערות להצעת מחליטים בנושא תעסוקה: שיפור ההון האנושי בישראל. בהמשך לפניית השדולה לוועדה הציבורית לקידום תחום התעסוקה לשנת 2030, הוכנס בפעם הראשונה יעד כמותי לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים, לצד יעד הנוגע לשיעור ההשתתפות של נשים מקבוצות מוחלשות בשוק העבודה. אנו מברכות על הצעדים החשובים הללו, אבל אין בהם די. במיוחד כעת נוכח המשבר שפגע קשות בתעסוקת נשים, דרושה תכנית לאומית מקיפה וכוללת בנושא תעסוקת נשים. טיוטת הצעת המחליטים  אינה מהווה מענה לכך, התייחסותה לנשים דלה וכשהיא קיימת היא מקבלת מקום משני בלבד. בהערות שהעברנו עמדנו על הצורך לכלול יעדים הנוגעים לתעסוקת נשים כיעדים עיקריים ולא משניים, ועל מגוון צעדי המדיניות הדרושים לצורך קידום שוויון מגדרי בשוק העבודה. 

לקריאת המכתב >>

דילוג לתוכן