פרסום המתווה ללימודים במגזר החרדי, לפיו הבנים יחזרו ללמוד בקבוצות קטנות תוך שימוש בכיתות הפנויות של התלמידות שתשארנה בבית מהווה פגיעה קשה בזכויות יסוד, ובראשן הזכות לחינוך, לבריאות ולשוויון. יחד עם מרכז רקמן ו-8 ארגונים נוספים, פנינו מיד לראש הממשלה, שר החינוך, יו"ר ועדת החינוך בכנסת וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפסול את המתווה על הסוף ולמנוע פגיעה קשה בזכויות היסוד של התלמידות החרדיות. מנהלת המחלקה המשפטית בשדולת הנשים, עו"ד גלי זינגר, התראיינה ברשת ב' והדגישה כי כל החלטה שתתקבל בנוגע למתווה החזרה ללימודים חייבת להיות שוויונית באופן מלא ולחול באופן זהה על תלמידות ותלמידים, לא ייתכן כי ממשלת ישראל והכנסת יתנו ידן לאפליה מובהקת כזאת.   

למכתב המלא >>

נגישות