בתחילת 2018 הגשנו תביעה לבית הדין לעבודה נגד תוכנית "משפיעים" (בייצוג מופתי של עו"ד חגי קלעי), שביקשה להכניס חרדים כעובדים בשירות המדינה בהפרדה מגדרית. המדינה פתחה קורס לגברים בלבד, וקורס הנשים נפתח אחרי למעלה מחצי שנה. פסק הדין קבע שאם המדינה תרצה לעשות מחזור נוסף בתוכנית שכוללת הפרדה, היא תצטרך להעביר חומרים מנומקים שיצדיקו זאת. 
בחודשיים האחרונים אנחנו בקשר מתמשך עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, ונציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, בכל הנוגע ל"משפיעים 2", כשהמדינה מתעקשת שרוב רובה של חצי השנה הראשונה ייעשה בהפרדה. הצענו מגוון פתרונות אחרים לשילוב מלא של חרדים: ייעוד משרות לחרדיות וחרדים בקורסים הרגילים, עיבוד אישי בקבוצות קטנות מגדריות ככל שרוב התכנים יועברו במשותף, התחייבות של המדינה שלא יהיו הכשרות בהפרדה במקביל לפיילוט של משפיעים וגישור מוסכם. אלא שהמדינה סירבה לכל פתרונות הפשרה. קראו את הכתבה המקיפה של אור קשתי מסוף השבוע בהארץ. ככל שהמדינה תבחר לפתוח קורס בהפרדה מגדרית כל כך בוטה, לא יהיה מנוס מפניה נוספת לערכאות, שתיעשה יחד עם חברותינו מארגונים פמיניסטים נוספים. שילוב חרדים וחרדיות בשוק התעסוקה בכלל ובשירות המדינה בפרט זאת מטרה חשובה, לכל הדעות. אלא שעבודה בשירות המדינה היא עבודה משותפת לכל דבר ועניין, וכך היא חייבת להיות מהרגע הראשון.
 
נגישות