פנינו ליו"ר הכנסת ולנשיאת בית המשפט העליון לאחר שנודע לנו כי ועדת האיתור למינוי היועץ המשפטי ממשלה הוקמה על טהרת הגברים בלבד, בבקשה לשנות לאלתר את הרכב הוועדה. מינוי ועדת איתור ליועץ המשפטי לכנסת הכוללת חברים גברים בלבד, מהווה הפרה של חובת הייצוג ההולם אשר מעוגנת בחקיקה, פסיקת בית המשפט העליון, החלטות ממשלה ובהנחיות מנהליות.

למכתב המלא >>

תשובתו של ראש המטה של נשיאת בית המשפט העליון כאן >>

תשובת נציב שירות המדינה כאן >>

תשובת יו"ר הכנסת כאן >>

תשובת ראש לשכת עורכי הדין כאן >>

נגישות