ד"ח משותף לשדולת הנשים יחד עם המרכז להעצמת האזרח אשר בוחן את יישומה של התוכנית הבינלאומית למאבק באלימות על בסיס החלטת ממשלה 4439 מה-06/01/2019.

בעקבות לחצים ציבוריים באותה השנה ועלייה בשיעור מקרי רצח נשים, הוקמה ועדה חדשה אשר קידמה את החלטה 4439 שאושרה בינואר 2019, ובה הוחלט לקדם פעולות רבות מהועדה המקורית עם תכנון תקציבי על סך כ־50 מיליון ש"ח. התקציב המיועד התחלק לתקציב שהקוצב למשרד הרווחה ישירות ולתקציב שהגיע מקיצוץ רוחבי ממשרדים אחרים ועמד על 20 מיליון ש"ח לשם השלמה לתקצוב הנדרש. תוספת זו לתקציב משרד הרווחה הייתה תוספת חד פעמית הרלוונטית לשנת 2019 בלבד. ולא לבסיס התקציב לתוכנית הרב־שנתית כולה, כלומר לא תקציב שיועבר כל שנה לשם ביצוע התוכנית. גם תוספת זו לתקציב הועברה לידי משרד הרווחה רק בספטמבר 2019.

 בחלוף כשלוש שנים מהחלטת הממשלה, דוח מעקב זה בחן את אופן יישום סעיפי ומרכיבי ההחלטה השונים, תוך ניסיון לייצר תמונת מצב עדכנית ומפורטת לעת הזו, בשילוב הגורמים שאיפשרו או מנעו את יישום סעיפי ההחלטה.


מהדוח עולה כי החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי בלבד עד כה. כך, מתוך 27 סעיפים אופרטיביים שיועדו לביצוע, 10 סעיפים יושמו במלואם (37.03%), 11 סעיפים יושמו חלקית (40.74%) ו־ 6 סעיפים לא יושמו כלל (22.22%).
לקריאת הדו"ח המלא >>

 

 

נגישות