מערכת החינוך מתחילה לשוב ולפעול היום, בצורה חלקית מאוד, אחרי 7 שבועות בבידוד. ההשלכות של מערכת החינוך על נשים הן עצומות: גם כי במערכת עצמה נשים הן רוב מכריע, וגם בגלל משמעות הפתיחה של מערכת הלימודים כדי לאפשר לנשים – שהן עדיין המטפלות העיקריות ברוב משקי הבית בישראל – לחזור לעבודה. הביקורת הציבורית החריפה על היעדר היערכות מספקת מדאיגה גם אותנו, ואנחנו חוששות, בנוסף להיבטים הבריאותיים החשובים, מפגיעה בתעסוקת נשים לאורך זמן.
ביום חמישי האחרון התקיים המפגש השלישי של השולחן הבין- מגזרי בנושא נשים, וראש מינהל תעסוקה, יוליה איתן, סקרה בפנינו את המצב הקיים ואת תוכניות המשרד. אנחנו הבענו את הצורך בכינון תוכנית לאומית לתעסוקת נשים, שתתייחס הן לשיעור ההשתתפות והן לאיכות התעסוקה של נשים ממגוון אוכלוסיות של החברה הישראלית. תעסוקה היא נושא מרכזי ובולט, אך לא יחיד, בצורך בהטמעה של חשיבה מגדרית בניהול המשבר. דו"ח חדש שפרסמנו השבוע עוסק בהשפעת משברים על שוויון מגדרי, ומובא כאן למטה בהרחבה, יחד עם שאר כותרות השבוע שלנו. 
 
נגישות