ועדת השרים לענייני חקיקה | עמדות שדולת הנשים בישראל | 2.12.18

תומכות בשקיפות בשכר לעובדות ולעובדים

השבוע העברנו לוועדת השרים לענייני חקיקה את עמדותינו בנוגע למספר הצעות חוק שעלו לדיון בוועדה. בין היתר, תמכנו בהצעתה המצוינת של ח"כ עליזה לביא, לניסוחה היינו שותפות, שמטרתה להרחיב את החובה החלה כיום על המעסיקים למסור לעובדות ולעובדים מידע לגבי רמות שכר של עמיתים לעבודה ולהחיל אותה גם על ארגוני עובדים או ארגונים העוסקים בזכויות נשים המבקשים את המידע (בהסכמת העובד/ת, כמובן). ישראל היא בין המדיניות המדינות המובילות בשיעורי פערי השכר המגדריים ב- OECD, ונשים בישראל מרוויחות בממוצע 65% מההכנסה של גבר (פער של 35%!). ההצעה הזו חשובה כי תקל על עובדות לברר אם הופלו בשכרן מבלי להסתכן בהתנכלות ובפיטורין ותאפשר לאכוף את החוקים החשובים שמחייבים לשלם שכר שווה לגברים ולנשים, חוקים שכמעט לא נאכפים כיום ושמטרתם להיאבק בחוסר השוויון העמוק בין גברים לנשים בשוק התעסוקה בישראל.
לקריאה נוספת על הצעת חוק זו ועל הצעות נוספות להן הגשנו את עמדותינו לחצו כאן.
נגישות