אנו מברכות על כוונת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לפעול לעידוד חברות הנסחרות בבורסה להגדלת אחוז הנשים בדירקטוריונים, מהלך שמצטרף למהלכים דומים בעולם, כמו למשל, בנאסד"ק בארצות הברית. 

מחקרים רבים מצביעים על תרומתו של איזון מגדרי הולם ועל חשיבותו לעצמאות הדירקטוריון ולאיכות עבודתו, כמו גם לביצועי החברה. מסקנות אלו אף היוו במדינות לא מעטות בעולם בסיס לקביעת אמצעים לקידום איזון מגדרי בדירקטוריונים של חברות ציבוריות. 

בנייר עמדה, שהגשנו השבוע, יחד עם "דירקטוריות מובילות שינוי", קראנו לבורסה לקבוע שחברה שלא יהיה בה ייצוג הולם של נשים לא תוכל להיכלל במדדים המובילים של הבורסה. ייצוג הולם, אגב, הכוונה ל-50% נשים. אם כך תפעל הבורסה, נוכל לראות בהקדם, ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של החברות הציבוריות, מה שיקדם שוויון מגדרי בכלל.

לקריאת ניייר העמדה המלא >>

נגישות