אחד המחוללים העיקריים של אי השוויון המגדרי במשק הוא תופעת הבידול התעסוקתי, שמייצרת מעמד נפרד של מקצועות נשיים המאופניים בשכר, בתנאים ובהערכה חברתית נמוכים במיוחד. דו"ח חדש של שדולת הנשים סוקר את התחנות והתהליכים בחיי נשים וגברים, בילדות, צבא, אקדמיה ועד לשוק העבודה, ומראה כיצד תהליכים אלה פוגעים בתחושת המסוגלות של נשים ומייעדים אותן לתעדף את תפקידן כאמהות על פני תפקידן בשוק העבודה. הדוח כולל גם נתונים חדשים, התמקדות בשירות המדינה כמעסיק הגדול במשק וגם המלצות איך לשנות את המציאות העגומה.

נגישות