במחקר זה עמותות אלטפולה, נשים נגד אלימות ושדולת הנשים בישראל חברו יחד על מנת לבחון את הייצוג המגדרי במערכת החינוך הן בספרי הלימוד, הן בסביבה הבית ספרית והן בעמדות בקרב הצוותים החינוכיים במסגרות החינוכיות.

לבדיקת הייצוג המגדרי בספרי הלימוד בחרנו מדגם של עשרה ספרי לימוד משלושת החטיבות: 7 ספרי לימוד מהיסודי שבהם 4 ספרי לימוד להוראת לשון ושפה ערבית ו- 3 ספרי לימוד להוראת חשבון; שני ספרי לימוד מחטיבת הביניים- שניהם ספרי לימוד להוראת לשון ושפה ערבית; וספר לימוד אחד מהתיכון- גם הוא ספר לימוד להוראת לשון ושפה ערבית.

הממצאים במחקרנו מראים כי עדיין קיים פער משמעותי בייצוג המגדרי של שני המינים בספרי הלימוד וזאת לטובת דמויות גבריות. ברוב המוחלט של הספרים שנדגמו, תשעה מתוך עשרה, הפער היה גדול באופן משמעותי לא רק מבחינה כמותית-מספרית (345 דמויות גבריות לעומת 258 דמויות נשיות) אלא גם מבחינה מהותית כשחלק מהשימוש בדמויות גבריות כלל לא מעט דמויות בעלות השפעה מתחומים שונים ומגוונים: פילוסופים, משוררים, פסיכולוגים, בעלי דעה, ספורטאים, מדענים, מצביאים, פוליטיקאים ועוד. בעוד שלא הועלו דמויות או שמות של נשים משפיעות מספר הדמויות הנשיות שהוצגו היה מועט ומצומצם ביחד למספר הדמויות הגבריות שהוצגו.

ההמלצות שלנו לשינוי המדיניות-
• עבודת מחקר עקבית, שיטתית ומקיפה לבדיקת הייצוג המגדרי בחומרי הלימוד ופיתוח חומרים חדשים בהתאם.
• הקמת אגף לשוויון מגדרי, גיבוש מדיניות בנושא והטמעת השיח המגדרי ברמת ההכשרות של פרחי הוראה וצוותי חינוך

למחקר המלא >>

נגישות