מודעה לקו הפתוח לזכויות נשים חרדיות בעבודה

מודעה שפונה לציבור הנשים החרדיות העובדות וקוראת להן לפנות בשאלות מתחום דיני העבודה לקו הייעוץ המשפטי הטלפוני לנשים חרדיות בשדולת הנשים.

 

נגישות