הצעת חוק שתתיר לכל מוסד אקדמי בישראל לפתוח תכניות לימודים בהפרדה מגדרית עולה שבוע שני ברציפות לוועדת שרים לחקיקה. פנינו במכתב של 8 ארגונים לשרות ושרי הוועדה וקראנו להם להתנגד להצעת החוק. הארגונים החתומים על המכתב הם: שדולת הנשים בישראל שדולת הנשים בישראל, מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, אוניברסיטת בר אילן, ויצ"ו, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, קולך – פורום נשים דתיות, איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי, האגודה לזכויות האזרח בישראל וישראל חופשית. 

אנחנו מתנגדים ללימודים בהפרדה במוסדות אקדמיים. כל הבדיקות והמחקרים שנעשו עד כה מוכיחים, כי להפרדה יש רק חסרונות: רמת לימודים נמוכה, אחוזי נשירה גבוהים, הורדת הרף האקדמי, "סטריליזציה" של אזורים שלמים במוסד מנשים, הפליית מרצות שלא יכולות ללמד את קבוצות הגברים, הפליית תלמידות חרדיות אשר סובלות מכפיית נהלי צניעות מחמירים ועוד. לשיטתנו, קיים קושי פנימי משמעותי בתפיסה שלימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית מכשירים סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות לשוק התעסוקה. 

דילוג לתוכן