מסכמות את שנת 2019

רגע לפני כניסת 2020, קחו דקה כדי לעצום עיניים, ולדמיין מציאות שבה לגברים ולנשים, לנערות ולנערים, יש גישה לאותן אפשרויות בדיוק כדי להתבטא, להשפיע, להיראות ולהישמע, בכל מקום.
אנחנו עובדות למען המטרה הזו כל יום, אבל לא יכולות להשיג אותה לבד…
הסתכלו על הנתונים שאיגדנו לסיכום 2019. זאת הייתה שנה לא קלה, שנה בה לא היו כנסת וממשלה מתפקדות, ובכל זאת עשינו מאמץ עצום להמשיך לקדם זכויות נשים ושוויון מגדרי, בכל המישורים.

להמשך קריאה…

 

נגישות