פנייה של שדולת הנשים אל רשות הטבע והגנים בעקבות ידיעה בה נאמר כי ברשות בוחנים לעומק את בקשת עמותת "בצלמו" להגדיר בשמורות הטבע בהם ישנן בריכות ובפרט במסלולים בהם הרחצה בבריכות מחויבת על מנת להמשיך במסלול הטיול, ימים/שעות "חריגים" בהם הכניסה תותר לגברים בלבד או לנשים בלבד. זאת, לכאורה, על מנת לאפשר לציבורים דתיים וחרדים לרחוץ בבריכות, ללא חשש מפני 'היעדר צניעות'. 

הפרדה בין גברים לנשים במרחב הציבורי מהווה הפליה אסורה ומנוגדת לדין. כל אדם רשאי להכנס לכל מקום ציבורי, ובכלל זה לאתרים, לשמורות הטבע ולמסלולי הטיול – בכל עת במשך שעות הכניסה הקבועות, ללא הגבלה כלשהי. שלילה ו/או הגבלה כלשהי של הזכות להכנס למקום ציבורי ו/או לקבל שירות ציבורי, על בסיס קריטריון של מין, מהווה פגיעה חמורה בעקרון השוויון, ומנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו. ברי כי התייחסות לאדם לפי מינו.ה, מקום שהמין אינו רלבנטי, מהווה אפליה, וזאת בין אם היא נעשית באופן גורף ובין אם היא נעשית "רק קצת", למשך ימים ו/או שעות מסוימים.

 

לקריאת המכתב >>

דילוג לתוכן