השבוע נחשפנו שוב לחלקים מהתמונה הכוללת והמורכבת בישראל שמשאירה נשים מאחור. כך למשל על אף ההצהרות בדבר החשיבות במינוי נשים לתפקידים בכירים, בפועל קורה המובן מאליו – מדברים שוב על מינוי גברים (פרקליט מדינה, מפכ"ל משטרה). ובנוסף לכך, השחתת תמונות של נשים במרחב הציבורי מתוך תערוכה  שמעוררת מודעות לתקצוב הנמוך של ליגות נשים בספורט. במאמר שהתפרסם בנושא  הבעתי את דעתי ולפיה אי אפשר להמעיט בחשיבות תקציב –תקציב אינו מספרים יבשים, אלא הוא משקף הכרעות ערכיות והוא משמש כלי  לשינוי מציאות או לשימורה. הדרת נשים הן מתקציבים והן מהמרחב הציבורי מעלימה ומוחקת נשים ואת הצרכים שלהן, ובכך מהווה צעד אלים. לא נכון להתייחס לכל נושא כשלעצמו, אלא הכל מתחבר לתמונה אחת – השחתת התמונות של נשים היא רק ביטוי יותר ברוטאלי של ההתעלמות לה זוכות נשים בנושאים רבים, כשאין די רצון אמיתי להביא לשינוי. לצד זאת היו השבוע גם נקודות אור, כיאה לחג האורים, כפי שתקראו בהמשך. 
חג שמח,

דנה מיטב, מנכ״לית
 
נגישות