אלו ימים קשים לנשים; מכל תחומי החיים ניכר שנשים נפגעות יותר מהמשבר הכלכלי-תעסוקתי והחברתי שגרמה מגיפת הקורונה. עם פרוץ המשבר, הצטערנו אבל לא הופעתנו לגלות שעובדות מהחברה החרדית נפגעו בצורה משמעותית יותר מעובדות ועובדים ממגזרים אחרים. בתחילת הגל הראשון הושבתו 30% מהעובדות החרדיות (כ- 50% יותר מעובדות יהודיות שאינן חרדיות, ויותר מכל קבוצות העובדים היהודיים האחרות – נשים וגברים).
בשלוש השנים בהן אנו מפעילות את קו הסיוע המשפטי הייעודי לעובדות חרדיות (במקביל לקו הסיוע המשפטי שלנו שפועל כבר 33 שנה), קיבלנו יותר מ-3,000 פניות שפתחו לנו צוהר לעולם העבודה של נשים חרדיות, במוסדות החינוך החרדיים ובחברה החרדית כולה. הפונות אלינו מתארות תמונה קשה ומטרידה של הפרה שיטתית, רוחבית ועמוקה של הזכויות הבסיסיות ביותר המגיעות לכל עובדת ועובד (אי הפרשה לפנסיה, אי תשלום פיצויי פיטורים ועוד). וכן מחסור משמעותי בידע ומידע לגבי זכויות נשים בעבודה – בקרב העובדות ובקרב המעסיקים בחברה החרדית. משבר הקורונה העמיק את הקושי, וזה מצב שמקבלי ומקבלות החלטות בישראל חייבים להקדיש תשומת לב ומשאבים כדי לשנותו. 
שלכן ושלכם,
עו"ד עמית קובו-רום
מנהלת הקו הפתוח לזכויות נשים בעבודה ומערך האכיפה 
נגישות