נשים ערביות ניצבות בפני  חסמים מרובים בשוק העבודה הנובעים מהצטלבות זהויות, בין זהותן המגדרית לזהותן הלאומית. האופי המגוון של החברה הערבית בישראל מוביל לדפוסי תעסוקה שונים של נשים בתוכה ואיכות התעסוקה, רמת ההכנסה ושיעור התעסוקה נמוכים בהשוואה לחברה היהודית. המאמצים הציבוריים אשר מושקעים בהעלאת שיעור ההשתתפות הם מבורכים, ואכן משנת 2000 שיעור תעסוקת נשים ערביות נימצא בעליה מתמדת, אך לא נעשים כלל צעדים הקשורים לאיכות התעסוקה של הנשים כגון: שכר, אבטלה, ביטחון תעסוקתי, או תנאי העבודה אשר בכל אלה הנשים הערביות ממוקמות בקצה הנמוך של הסקאלה.
 
בדו"ח החדש של השדולה אשר מסכם שנה לקו הפתוח בשפה הערבית לזכויות נשים בעבודה אנו מציגות את האתגרים איתן מתמודדות הנשים הערביות בשוק התעסוקה ומביאות המלצות מדיניות שונות. פניות רבות שהתקבלו בקו מצביעות על ניצול שיטתי של נשים ערביות בשוק העבודה ועל הפרת זכויותיהן במגוון דרכים, אך הממצא הבולט ביותר הוא היעדר הידע של העובדות הערביות בנוגע לזכויותיהן. לפיכך, הדו"ח מדגיש את אחריות המדינה לאכיפה בלתי מתפשרת בתחום. 
 
 
נגישות