הגשנו הערות לטיוטת היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה), שלפיו תתאפשר הרחבה של מכסת השעות הנוספות השבועית ואפשר יהיה להעסיק עובדים שעתיים יותר ממה שמותר ברגיל. נוכח הפגיעה הקשה שגרם משבר הקורונה לתעסוקת נשים בכלל ואימהות בפרט, והמציאות המגדרית הקיימת שבה במרבית המשפחות חלוקת התפקידים היא כזאת שאימהות עדיין אחראיות יותר למטלות הבית וגידול הילדים, התרענו על כך שמתן ההיתר יפתח פתח למדרון חלקלק שסופו העמקת הפגיעה באימהות עובדות. במקום לתת אפשרות להפעלת לחץ על עובדות ועובדים בעלי מחויבויות הוריות לעבוד שעות מרובות ביממה, אנו מציעות לפעול לתמיכה בהיעדרות חלקית של הורה ממקום העבודה.

 לניייר העמדה המלא >>

נגישות