עמדת שדולת הנשים בנוגע לעבודת הוועדה הציבורית לקידום תחום התעסוקה לשנת 2030

באוגוסט 2017 קמה במשרד העבודה והרווחה ועדה ציבורית לקידום התעסוקה לשנת 2030. יעדי הוועדה, החומרים וסיכומי הדיונים שפורסמו באתר משרד העבודה והרווחה, וכן המלצות הביניים של הצוותים השונים שפעלו במסגרתה, אינם כוללים כל התייחסות למצבן של נשים בשוק העבודה הישראלי (מעבר להתייחסות נקודתית לנשים המשתייכות לשתי קבוצות אוכלוסייה ספציפיות) באופן שחותר תחת תכליתה של הוועדה – לכונן שוק תעסוקה שיביא לעידוד הצמיחה, ולמיצוי ההון האנושי. הגשנו לוועדה נייר עמדה מקיף בנושא זה, לקריאה: 

נייר לוועדת תעסוקה 2030 – שדולת הנשים

דילוג לתוכן