לקראת הדיון בוועדת חוק חוקה ומשפט בו השתתפנו הצגנו את עמדת השדולה לגבי אכיפת חוק איסור צריכת זנות. ביקשנו לשקול את דחיית כניסת החוק לתוקף בשלושה חודשים עד להשלמת מעני השיקום לעובדות בזנות. דרשנו את הרחבת התקציב של סל המענים הגמיש שמאפשר לקורבנות לקבל סיוע כלכלי פרטני ודרשנו מחיקת תיקים פליליים כדי לאפשר לאותן נשים אפשרות אמיתית להשתלבות בחברה.

לקריאת עמדת השדולה >>

נגישות