שדולת הנשים תומכת בתיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996 להטלת חובה על מעסיק לפרסם דיווח שנתי לגבי פערים מגדריים בשכר, במטרה להקל את הנטל מכתפי העובדת להוכיח שהיא מבצעת עבודה שווה לעבודתו של עובד, ולעבור לדיווח אקטיבי ויזום מצד המעסיק.

לעמדת שדולת הנשים נוכח עומק הבעיה, נדרשת רפורמה מקיפה במצב החוקי בישראל. פער השכר המגדרי הוא תופעה עמוקה, מושרשת ועיקשת. כגוף שהוביל תביעות מרכזיות בתחום, אנחנו אומרות בביטחה שיש חשיבות להעביר את כובד הפתרון לכתפי המעסיקים, במקום לצפות מהעובדות ליזום הליכים משפטיים. לפיכך, אין די ברגולציה עצמית ויש להוסיף ולקבוע בחוק מנגנון יישום ואכיפה אפקטיביים.

לקריאת ניייר העמדה >>

נגישות