שדולת ‏הנשים ‏קראה ‏לוועדת ‏החינוך ‏של ‏הכנסת ‏שלא ‏לאשר ‏דחייה ‏נוספת,‏ שמינית ‏במספר,‏
ביישומו ‏המלא ‏של ‏חוק ‏יום ‏חינוך ‏ארוך, ‏עד ‏שלא ‏יוצג ‏מתווה ‏ממשלתי ‏מעודכן ‏להחלתו ‏המלאה‏
של ‏החוק ‏בליווי ‏התחייבות ‏של ‏משרד ‏האוצר ‏להקצאת ‏תקציבים ‏בהתאם. לקריאת נייר העמדה שנשלח לחברי הוועדה:

נגישות