5 שנים מאז הורה היועמ״ש למשרד לשירותי דת לוודא ייצוג מגדרי הולם לנשים בהרכבי המועצות הדתיות ובמינויים בכירים לניהולן ועדיין המשרד והשר שבראשו בוחרים להתעלם מחובת הייצוג ההולם

חדו"ש – לחופש דת ושוויון, איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי, מרכז רקמן, שדולת הנשים בישראל ונעמת עתרו לבג"ץ בדרישה לחייב את המשרד לשירותי דת לתת ייצוג הולם לנשים לנוכח העובדה כי טרם חודשו הרכבי רוב המועצות הדתיות בישראל והן מנוהלות על ידי מאות "ממונים" שמינה השר לשירותי דת ובהם אך ורק 8 נשים. העתירה הוגשה כנגד השר לשירותי דת, היועץ המשפטי לממשלה, הוועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת ממונה על  מועצה דתית  ומנכ"ל המשרד לשירותי דת. 

על פי החוק, בראש מועצה דתית עומד הרכב שבו בין 5-11 חברים; ובמקרים מסוימים שנקבעו בחוק, כאשר לא ניתן למנות הרכב, השר לשירותי דת רשאי למנות במקום ההרכב שני "ממונים" מטעמו. על פי הוראות היועמ"ש  שניתנו ב-2016 בעקבות פניות רבות של חדו"ש בענין,  על הרכב המועצות הדתיות לכלול לפחות כ-30% נשים, ובמקרה של ממונים ימונו גבר ואישה.

עוד נקבע כי על השר לנקוט מדיניות של אבחנה מתקנת במינוי נשים לתפקידים בכירים. כללים אלה נועדו לחול ממועד הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018.  אולם מאחר ובשנה זו נפלה הממשלה, ולאור הבעייתיות המשפטית במינויים בזמן ממשלת מעבר, לא מונו הרכבים בעלי הרכב מגדרי מאוזן בהתאם לדרישות היועמ"ש, ובמקומם מינה השר ממונים זמניים תוך שהוא מתעלם מחובת הייצוג ההולם של נשים.

כיום, ענייניהן של 114 מתוך 130 המועצות הדתיות בישראל מנוהלים על ידי ממונים במקום על ידי הרכבים המייצגים את הרכב הסיעות ברשויות המקומיות השונות, אך רק ב-8 מתוכן יש ייצוג נשי כלשהו.

לשים סוף להנצחת הדרת הנשים מתפקידים ציבוריים

על פי העתירה, כבר 5 שנים עברו מאז הורה היועמ"ש  כי יש לתת ייצוג הולם לנשים בהרכבי המועצות הדתיות ובמינויים בכירים דוגמת "ממונים", אך בפועל טרם השתנתה המציאות והדרת הנשים נמשכת. בעתירה דורשים העותרים  להוציא צו על תנאי ולחייב את המשרד לשירותי דת לדאוג לייצוג מגדרי הולם במועצות הדתיות, לחדש את הרכביהן למרות שאין ממשלה נבחרת מזה זמן רב,  ולמנות נשים כממונות לניהול המועצות הדתיות שהרכביהן לא חודשו וזאת באופן שוויוני, ולהימנע מהארכות חוזרות ונשנות המנציחות את הדרת הנשים מתפקידים ציבוריים אלה בניגוד לחוק ולפסיקה ותוך פגיעה בציבור.  

נגישות