אל שדולת הנשים מגיעות מאות פניות מנשים אשר חלקן במצוקה חמורה ביותר, המתגברת מיום ליום. התרענו בפני שר האוצר על הצורך במענה מיידי לנשים אלו ועל כך שהזנחת הנושא היא בבחינת סכנה אמיתית
נגישות