לקריאת הפנייה המלאה שדולת הנשים בישראל היא עמותה שחרטה על דגלה לפעול למען שוויון מגדרי, בכל תחומי החיים. השדולה שלחה פניה מקדימה, בטרם הגשת תביעה נגזרת, בנושא הטיה מגדרית בהליכי האיתור והמינוי של חברי הדירקטוריון בחברת אודיוקודס. הטיה זו מביאה להעדר גיוון מגדרי בדירקטוריון, וזאת למרות העובדה כי מחקרים מלמדים מפורשות על כך שגיוון כזה הוא רכיב משמעותי להשאת הרווח של החברה. 

הפנייה נוסחה ל ידי עו״ד גלי זינגר המנהלת את המחלקה המשפטית של שדולת הנשים, יחד עם עו״ד חגי קלעי ועו״ד קרין תורן היבלר, מחברת קלעי, רוזן ושות׳ עורכי דין.

לקריאת הפנייה המלאה

נגישות