הגיעו אלינו נתונים מדאיגים על פעילותה של היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך - בנוגע לתיקצוב ופעילות היחידה לאורך השנים

בעקבות מידע שהתקבל במסגרת בקשות חופש מידע שהוגשו למשרדך על ידי הקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל והתנועה לחופש המידע, התבררו נתונים מדאיגים הנוגעים לפעילותה של היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך. הנתונים שהתקבלו עוסקים הן בנתונים על אודות המוסדות שהעבירו תכנים שהציעה היחידה לשוויון בין המינים לאורך השנים והן בנוגע לתקצוב היחידה.

נגישות