הוראת השעה המיוחדת להפחתת קיזוז קיצבאות של אימהות יחידניות עומדת להסתיים, אך בימים אלה היא קריטית עבור הזכאיות לה

כמה ימים לפני פקיעת תוקף הוראת השעה להפחתת קיזוז קצבאות של אמהות יחידניות, פנינו במכתב דחוף לשר האוצר והתרענו על כך שאסור לפגוע בנשים החלשות ביותר וילדיהן בתקופה לא יציבה זו של שוק התעסוקה

מטרתה של הוראת השעה היא להפחית את אחוזי הקיזוז מקצבת הבטחת הכנסה או מזונות לנשים יחידניות, במידה ויצאו לעבודה ועברו את תקרת ההכנסה. בעבר קיזזו מהקצבאות 60% ובעקבות הוראת השעה הוחלט לקזז 25% בלבד. 

עבור אותן נשים, מאות השקלים הבודדים הן גלגל הצלה יומיומי. מדובר במשפחות אשר עושות כל שביכולתן להתגבר על הקשיים, לצאת ממצב של עוני ולאפשר עתיד טוב יותר לילדיהן. אנחנו נמשיך לפעול בכל הכלים בכדי שפגיעה זו לא תתאפשר.

נגישות